67/2006/QH11

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 67/2006/QH11
Trích yếu Luật Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 01-01-2007
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Quốc hội
Đính kèm
doc31234_L67QH31234_L67QHDownload