83/2015/QH13

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 83/2015/QH13
Trích yếu Luật ngân sách Nhà nước
Ngày ban hành 25-06-2015
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Quốc hội
Đính kèm
pdf83.signed83.signedDownload