86/2015/QH13

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 86/2015/QH13
Trích yếu Luật An toàn thông tin mạng
Ngày ban hành 19-11-2015
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Quốc hội
Đính kèm
pdf86.signed86.signedDownload