9/2022/TT-BNV

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 9/2022/TT-BNV
Trích yếu Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ
Ngày ban hành 16-12-2022
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm