01/2015/TTLT-BNV-BTC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 01/2015/TTLT-BNV-BTC
Trích yếu Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế
Ngày ban hành 14-04-2015
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfsl-194-2015-30sl-194-2015-30Download