01/2018/TT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 01/2018/TT-BNV
Trích yếu Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành 08-01-2018
Người ký Lê Vĩnh Tân
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf01_signed01_signedDownload