02/2017/TT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 02/2017/TT-BNV
Trích yếu Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị -xã hội và hội
Ngày ban hành 12-05-2017
Người ký Trần Anh Tuấn
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf02.2017.TT-BNV02.2017.TT-BNVDownload