04/2019/TT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 04/2019/TT-BNV
Trích yếu Thông tư số 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.
Ngày ban hành 24-05-2019
Người ký Lê Vĩnh Tân
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfThong_tu_so_04-2019_TT-BNVThong_tu_so_04-2019_TT-BNVDownload