06/2017/TT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 06/2017/TT-BNV
Trích yếu Thông tư của Bộ Nội vụ quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học
Ngày ban hành 27-09-2017
Người ký Lê vĩnh Tân
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf06_201706_2017Download