07/2017/TT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 07/2017/TT-BNV
Trích yếu Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước
Ngày ban hành 10-10-2017
Người ký Trần Anh Tuấn
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf07-201707-2017Download