08/2023/TT-BGDĐT

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 08/2023/TT-BGDĐT
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập
Ngày ban hành 14-04-2023
Người ký Phạm Ngọc Thưởng
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đính kèm
pdfVanBanGoc_08.2023.tt-bgddtVanBanGoc_08.2023.tt-bgddtDownload