113/2018/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 113/2018/NĐ-CP
Trích yếu Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Ngày ban hành 31-08-2018
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf113_2018_ND-CP.signed113_2018_ND-CP.signedDownload