12/2021/TT-BGDĐT

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 12/2021/TT-BGDĐT
Trích yếu Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông
Ngày ban hành 05-04-2021
Người ký Phạm Ngọc Thưởng
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đính kèm
pdf12-BGD.signed12-BGD.signedDownload