150/2013/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 150/2013/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành 01-11-2013
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdfVanBanGoc_150.2013.ND.CPVanBanGoc_150.2013.ND.CPDownload