19/2014/TT-BNV

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 19/2014/TT-BNV
Trích yếu Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức
Ngày ban hành 04-12-2014
Người ký Trần Anh Tuấn
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf19-2014-TT-BNV-HCTH19-2014-TT-BNV-HCTHDownload