2102/SNV-CCVC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 2102/SNV-CCVC
Trích yếu Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Ngày ban hành 28-10-2021
Người ký Phan Thị Tố Hoa
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
zipvbdi_2110_SNV_CCVCvbdi_2110_SNV_CCVCDownload