2125/SNV-CCVC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 2125/SNV-CCVC
Trích yếu Cộng nối thời gian công tác của cán bộ cấp xã (Nhờ chuyển đến ông Đặng Quốc Thỏa, Chủ tịch UBMTTQ xã Nam Phúc Thăng
Ngày ban hành 29-10-2021
Người ký Trần Đình Trung
Chức vụ Phó Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
zipvbdi_2125_SNV_CCVCvbdi_2125_SNV_CCVCDownload