2242/SNV-CCVC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 2242/SNV-CCVC
Trích yếu Tiếp nhận vào làm viên chức Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm, UBND huyện Cẩm Xuyên
Ngày ban hành 12-11-2021
Người ký Phan Thị Tố Hoa
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
zipvbdi_2242_SNV_CCVCvbdi_2242_SNV_CCVCDownload