2255/SNV-CCVC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 2255/SNV-CCVC
Trích yếu Tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý (bà Nguyễn Thị Hồng Minh)
Ngày ban hành 15-11-2021
Người ký Phan Thị Tố Hoa
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
zipvbdi_2255_SNV_CCVCvbdi_2255_SNV_CCVCDownload