2356/SNV-CCVC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 2356/SNV-CCVC
Trích yếu Góp ý Dự thảo Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo cho giáo viên giai đoạn 2021-2025
Ngày ban hành 30-11-2021
Người ký Phan Thị Tố Hoa
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
pdf30.11.2021.-CV-gop-y-QD-nang-chuan-giao-vien(30.11.2021_15h46p04)_signed30.11.2021.-CV-gop-y-QD-nang-chuan-giao-vien(30.11.2021_15h46p04)_signedDownload