24/2010/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 24/2010/NĐ-CP
Trích yếu Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Ngày ban hành 15-03-2010
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
zip24.2010.ND.CP.doc24.2010.ND.CP.docDownload