2570/SNV-CCVC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 2570/SNV-CCVC
Trích yếu Tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học năm học 2021 - 2022 (đợt 2)
Ngày ban hành 24-12-2021
Người ký Phan Thị Tố Hoa
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
pdfCV-tra-loi-de-xuat-tuyen-dung-giao-vien-dot-2(24.12.2021_16h44p13)_signedCV-tra-loi-de-xuat-tuyen-dung-giao-vien-dot-2(24.12.2021_16h44p13)_signedDownload