41/2012/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 41/2012/NĐ-CP
Trích yếu Quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành 08-05-2012
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm