77/2021/NĐ-CP

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 77/2021/NĐ-CP
Trích yếu Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
Ngày ban hành 01-08-2021
Người ký Lê Minh Khái
Chức vụ Phó Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf77.signed77.signedDownload