92/2021/TT-BTC

Phân loại Quản lý công chức, viên chức
Số/Ký hiệu 92/2021/TT-BTC
Trích yếu Thông tư quy định mới chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng công chức, viên chức
Ngày ban hành 28-10-2021
Người ký Vũ Thị Mai
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Đính kèm
pdfTT_92-2021-TT-BTCTT_92-2021-TT-BTCDownload