01/2018/TT-VPCP

Phân loại Cải cách hành chính
Số/Ký hiệu 01/2018/TT-VPCP
Trích yếu Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày ban hành 23-11-2018
Người ký Mai Tiến Dũng
Chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Đính kèm
pdfTT01_VPCPTT01_VPCPDownload