12-NQ/TU

Phân loại Cải cách hành chính
Số/Ký hiệu 12-NQ/TU
Trích yếu Nghị quyết của Ban Cấp hành tỉnh ủy ngày 26/5/2022 Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành 26-05-2022
Người ký Hoàng Trung Dũng
Chức vụ Bí thư Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm
pdf12._NQ-cua-BCH-Dang-bo-tinh-ve-CCHC(02.06.2022_16h15p45)_signed12._NQ-cua-BCH-Dang-bo-tinh-ve-CCHC(02.06.2022_16h15p45)_signedDownload