08/CT-UBND

Phân loại Cải cách hành chính
Số/Ký hiệu 08/CT-UBND
Trích yếu Về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 17-05-2018
Người ký Đặng Quốc Vinh
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfCT08.signedCT08.signedDownload