33/2019/QĐ-UBND

Phân loại Cải cách hành chính
Số/Ký hiệu 33/2019/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 17-06-2019
Người ký Đặng Quốc Vinh
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdf33.17.6.2019_QD_Quy_che_tiep_nhan,_xu_ly,_ban_hanh_Van_ban_dien_tu_signed33.17.6.2019_QD_Quy_che_tiep_nhan,_xu_ly,_ban_hanh_Van_ban_dien_tu_signedDownload