05/QĐ-SNV

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 05/QĐ-SNV
Trích yếu Ban hành nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế -xã hôi ngành Nội vụ năm 2015
Ngày ban hành 22-01-2015
Người ký Nguyễn Phi Quang
Chức vụ Giám đốc Sở
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
docKhung_trien_khai_nhiem_vu_trong_tam__2015_ban_chinhKhung_trien_khai_nhiem_vu_trong_tam__2015_ban_chinhDownload