01/2013/TT-BNV

Phân loại Ban tôn giáo
Số/Ký hiệu 01/2013/TT-BNV
Trích yếu Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày ban hành 25-03-2013
Người ký Phạm Dũng
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
docthong_tu_so_01_ngay_25thong_tu_so_01_ngay_25Download