26/2019/TT-BTC

Phân loại Cải cách hành chính
Số/Ký hiệu 26/2019/TT-BTC
Trích yếu Ngày 10/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.
Ngày ban hành 10-05-2019
Người ký Trần Văn Hiếu
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Đính kèm
pdfthong-tu-26-hcsndocthong-tu-26-hcsndocDownload