85/2023/NĐ-CP

Phân loại Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và Văn bản quản lý hành chính
Số/Ký hiệu 85/2023/NĐ-CP
Trích yếu NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2023/NĐ-CP NGÀY 07/12/2023 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2020/NĐ-CP NGÀY 25/9/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
Ngày ban hành 07-12-2023
Người ký Trần Lưu Quang
Chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm