Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và Văn bản quản lý hành chính

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
234-KH/TU 05/02/2024 Tỉnh ủy Hà Tĩnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024
316/KH-UBND 27/07/2023 UBND tỉnh Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma...
1183/SNV-CCVC 29/06/2023 Sở Nội vụ Thực hiện mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP và Thông tư số 10/2023/TT-BNV
33/ 2022/QĐ-UBND 29/11/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà...
3538/BNV-TCBC 28/07/2022 Bộ Nội vụ Tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế
1061/SNV-CCVC 10/06/2022 Sở Nội vụ Hướng dẫn tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022 - 2023
115/KH-UBND 18/04/2022 UBND tỉnh Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
23/KH-SNV 08/04/2022 Sở Nội vụ Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030
2570/SNV-CCVC 24/12/2021 Sở Nội vụ Tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học năm học 2021 - 2022 (đợt 2)
53/2021/QĐ-UBND 07/12/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà...
465 /TB-UBND 03/12/2021 UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về việc phân cấp, phân quyền trong quản lý giáo dục; thực hiện quy định...
2353/SNV-CCVC 30/11/2021 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2021; đề xuất, phối hợp đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022
2356/SNV-CCVC 30/11/2021 Sở Nội vụ Góp ý Dự thảo Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo cho giáo viên giai đoạn 2021-2025
2347/SNV-CCVC 29/11/2021 Sở Nội vụ Thống nhất về chuyên ngành đào tạo trong tuyển dụng công chức cấp xã
2334/SNV-CCHC&VTLT 25/11/2021 Sở Nội vụ Hướng dẫn bảo quản tài liệu lưu trữ quý, hiếm tại địa phương
2285/SNV-XDCQ&TCBC 25/11/2021 Sở Nội vụ Hướng dẫn tuyển dụng viên chức UBND huyện Kỳ Anh năm 2021
2290/SNV-CCVC 19/11/2021 Sở Nội vụ Thống nhất về chuyên ngành đào tạo trong tuyển dụng công chức cấp xã
2284/SNV-XDCQ&TCBC 18/11/2021 Sở Nội vụ Báo cáo danh sách công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
2281/SNV-XDCQ&TCBC 17/11/2021 Sở Nội vụ Đề nghị thẩm định dự thảo QĐ quy định CNNV và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ
291/TTr-SNV 16/11/2021 Sở Nội vụ Điều chỉnh thời gian họp rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; hoàn thiện vị trí việc làm, bố trí số người làm việc của...
2260/SNV-XDCQ&TCBC 16/11/2021 Sở Nội vụ Xin phép cử lãnh đạo tham gia cuộc họp theo Giấy mời số 612/GM-UBND
2263/SNV-CCHC&VTLT 15/11/2021 Sở Nội vụ Đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2021 (LẦN 1) của các đơn vị, địa phương theo QĐ số 3396/QĐ-UBND
2259/SNV-XDCQ&TCBC 15/11/2021 Sở Nội vụ Thống nhất việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, TT&DL
2255/SNV-CCVC 15/11/2021 Sở Nội vụ Tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý (bà Nguyễn Thị Hồng Minh)
2242/SNV-CCVC 12/11/2021 Sở Nội vụ Tiếp nhận vào làm viên chức Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm, UBND huyện Cẩm Xuyên
2249/SNV-CCVC 12/11/2021 Sở Nội vụ Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm 2021
2233/SNV-CCHC&VTLT 12/11/2021 Sở Nội vụ Hướng dẫn triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021
2232/SNV-CCHC&VTLT 12/11/2021 Sở Nội vụ Thống kê các Tiêu chí, Tiêu chí thành phần phải thực hiện đánh giá, thẩm định trực tiếp theo Quyết định số 3396/QĐ-UBND
2225/SNV-CCHC&VTLT 12/11/2021 Sở Nội vụ Soạn thảo Đề án CCHC giai đoạn 2021-2025
2221/SNV-CCHC&VTLT 11/11/2021 Sở Nội vụ Thẩm định tài liệu hết giá trị của Bảo hiểm xã hội tỉnh
2213/SNV-XDCQ&TCBC 11/11/2021 Sở Nội vụ Tham mưu kéo dài thời gian giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và CN
1976/SNV-XDCQ&TCBC 11/11/2021 Sở Nội vụ Về việc đánh giá, chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của các sơ, ngành và địa phương
2205/SNV-CCVC 10/11/2021 Sở Nội vụ Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức (bà Lê Thị Mai Hoa, PGĐ Sở Lao động)
2204/SNV-XDCQ&TCBC 10/11/2021 Sở Nội vụ Đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Hà Tĩnh giai đoạn 1 (2021-2025)
89-CV/ĐU 10/11/2021 Sở Nội vụ Tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19”
2189/SNV-XDCQ&TCBC 10/11/2021 Sở Nội vụ Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã huyện Vũ Quang
5614/BNV-VTLTNN 09/11/2021 Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
2197/SNV-VP 09/11/2021 Sở Nội vụ Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021
2177/SNV-CCHC&VTLT 08/11/2021 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ năm 2021 và Kế hoạch chỉnh lý tài liệu của các cơ quan, đơn vị,...
2187/SNV-XDCQ&TCBC 08/11/2021 Sở Nội vụ Góp ý về chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hôi