Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và Văn bản quản lý hành chính

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
2260/SNV-XDCQ&TCBC 16/11/2021 Sở Nội vụ Xin phép cử lãnh đạo tham gia cuộc họp theo Giấy mời số 612/GM-UBND
2263/SNV-CCHC&VTLT 15/11/2021 Sở Nội vụ Đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2021 (LẦN 1) của các đơn vị, địa phương theo QĐ số 3396/QĐ-UBND
2259/SNV-XDCQ&TCBC 15/11/2021 Sở Nội vụ Thống nhất việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, TT&DL
2255/SNV-CCVC 15/11/2021 Sở Nội vụ Tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý (bà Nguyễn Thị Hồng Minh)
2242/SNV-CCVC 12/11/2021 Sở Nội vụ Tiếp nhận vào làm viên chức Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm, UBND huyện Cẩm Xuyên
2249/SNV-CCVC 12/11/2021 Sở Nội vụ Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm 2021
2233/SNV-CCHC&VTLT 12/11/2021 Sở Nội vụ Hướng dẫn triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021
2232/SNV-CCHC&VTLT 12/11/2021 Sở Nội vụ Thống kê các Tiêu chí, Tiêu chí thành phần phải thực hiện đánh giá, thẩm định trực tiếp theo Quyết định số 3396/QĐ-UBND
2225/SNV-CCHC&VTLT 12/11/2021 Sở Nội vụ Soạn thảo Đề án CCHC giai đoạn 2021-2025
2221/SNV-CCHC&VTLT 11/11/2021 Sở Nội vụ Thẩm định tài liệu hết giá trị của Bảo hiểm xã hội tỉnh
2213/SNV-XDCQ&TCBC 11/11/2021 Sở Nội vụ Tham mưu kéo dài thời gian giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và CN
1976/SNV-XDCQ&TCBC 11/11/2021 Sở Nội vụ Về việc đánh giá, chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của các sơ, ngành và địa phương
2205/SNV-CCVC 10/11/2021 Sở Nội vụ Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức (bà Lê Thị Mai Hoa, PGĐ Sở Lao động)
2204/SNV-XDCQ&TCBC 10/11/2021 Sở Nội vụ Đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Hà Tĩnh giai đoạn 1 (2021-2025)
89-CV/ĐU 10/11/2021 Sở Nội vụ Tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19”
2189/SNV-XDCQ&TCBC 10/11/2021 Sở Nội vụ Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã huyện Vũ Quang
5614/BNV-VTLTNN 09/11/2021 Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
2197/SNV-VP 09/11/2021 Sở Nội vụ Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021
2177/SNV-CCHC&VTLT 08/11/2021 Sở Nội vụ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ năm 2021 và Kế hoạch chỉnh lý tài liệu của các cơ quan, đơn vị,...
2187/SNV-XDCQ&TCBC 08/11/2021 Sở Nội vụ Góp ý về chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hôi
2165/SNV-XDCQ&TCBC 05/11/2021 Sở Nội vụ Báo cáo các biểu mẫu theo Thông tư 03/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ
2188/SNV-XDCQ&TCBC 05/11/2021 Sở Nội vụ Cử thành viên tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
2157/SNV-CCVC 04/11/2021 Sở Nội vụ Đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh...
1824/SCT-QLNL 04/11/2021 Sở Công thương Phổ biến ấn phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2021
227/QĐ-SNV 04/11/2021 Sở Nội vụ Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thiết kế, thi công, xây dựng nội dung truyền thông triển lãm...
2144/SNV-XDCQ&TCBC 03/11/2021 Sở Nội vụ Tham dự Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền
2137/SNV-CCVC 03/11/2021 Sở Nội vụ Kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức năm 2021
2133/SNV-CCVC 02/11/2021 Sở Nội vụ Tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh (ông Nguyễn Hữu Nghĩa)
32/GM-SNV 02/11/2021 Sở Nội vụ Về việc thẩm định kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
2136/SNV-CCVC 02/11/2021 Sở Nội vụ Tuyển dụng công chức cấp xã huyện Hương Khê
01/2021/TT-UBDT 01/11/2021 Ủy ban Dân tộc Thông tư hướng dẫ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp...
06/TT-BNV 01/11/2021 Bộ Nội vụ Bãi bỏ mộ số Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
221/QĐ-SNV 01/11/2021 Sở Nội vụ Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm gói thầu: Thiết kế, thi công, xây dựng nội dung truyền thông triển lãm trực tuyến...
2121/SNV-CCVC 29/10/2021 Sở Nội vụ Đề nghị thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh
2145/SNV-XDCQ&TCBC 29/10/2021 Sở Nội vụ Tham mưu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh
2120/SNV-VP 29/10/2021 Sở Nội vụ Đề xuất nội dung đưa vào Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022
2125/SNV-CCVC 29/10/2021 Sở Nội vụ Cộng nối thời gian công tác của cán bộ cấp xã (Nhờ chuyển đến ông Đặng Quốc Thỏa, Chủ tịch UBMTTQ xã Nam Phúc Thăng
92/2021/TT-BTC 28/10/2021 Bộ Tài chính Thông tư quy định mới chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng công chức, viên chức
2098/SNV-CCVC 28/10/2021 Sở Nội vụ Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Phát triển nông thôn
2101/SNV-CCVC 28/10/2021 Sở Nội vụ Tếp nhận giáo viên ngoài tỉnh (ông Nguyễn Xuân Thông)